Jak odebrać nagrody

Jak odebrać nagrody ?
Po uzyskaniu odpowiedniej (wybranej przez siebie) ilości punktów zgodnych z katalogiem ,
każdy uczestnik programu lojalnościowego BONUS może odebrać wybraną przez siebie
nagrodę w każdym punkcie obsługiwanym przez program BONUS .
Termin odebrania nagrody po złożeniu książeczki z odpowiednią ilością punktów i
wskazanym nr katalogowym pod którym znajduje się wybrana przez niego nagroda , jest
uzgadniany dla każdego odbiorcy indywidualnie i nie jest on dłuższy niż 7 dni .
Nagroda jest zgodna z umieszczoną w katalogu nagród i spełnia wszelkie warunki pod
względem jakościowym i wartościowym .
Po otrzymaniu nagrody , książeczka z odpowiednią ilością punktów jest konfiskowana przez
obsługujących program BONUS